Toegangscontrole

Door het al maar groeiende aantal auto’s wordt de beschikbare ruimte om te parkeren in Nederland steeds schaarser. Daardoor groeit de vraag om openbare en niet openbare ruimtes selectief af te kunnen sluiten.

Toegangscontrole is vaak onontbeerlijk bij een goed toegangssysteem.

Toegangscontrole is toepasbaar in diverse uitvoeringen: