Proximity

Thole heeft twee verschillende modellen proximity kaartlezers, geschikt voor meerdere toepassingen.

Standalone kaartlezer Resist SA

Deze eenvoudige proximity kaartlezer kan maximaal 500 legitimatiekaarten of tags beheren. Het programmeren van de legitimatiekaarten op de lezer geschiedt met behulp van programmeerkaarten of via de toetsen op de lezer. Hiertoe dient de lezer in de programmeermodus gezet te worden, dit doet men door het ingeven van de bij deze lezer behorende programmeer code. Deze programmeercode kunt u zelf instellen, of wordt door onze monteurs ingesteld en zal dan door u op een veilige plaats bewaard moeten worden.

Toepassing

Deze lezer wordt toegepast op plaatsen waar een relatief kleine gebruikersgroep is en weinig mutaties in het beheer van de lezer plaats vinden. Deze lezer is niet in een netwerk op te nemen.


Toegangscontrole systeem Planet N 230P

Dit toegangscontrole systeem kan geheel beheerd worden door het bijbehorende software pakket Wingeap en is voorzien van vele instelmogelijkheden. Deze software kan tot 65.535 gebruikers beheren. De lezercentrale Planet N 230P is via een netwerk en een interface op een PC aan te sluiten. Deze lezer kan 1.500 legitimatiekaarten en 6.972 acties beheren in 255 tijdgroepen verdeeld over maximaal 1.000 afsluitingen of toegangen. (Het type Planet S 230P, kan 5000 legitimatiekaarten en 34.394 acties beheren). Elke centrale kan 2 leesunits beheren, de centrale wordt via een LAN of RS485 netwerk met de beheer PC verbonden.

Toepassing

Deze lezerinstallatie wordt toegepast op plaatsen waar meerdere toegangen via een toegangscontrolesysteem aangestuurd worden en daar waar men met grotere gebruikersgroepen te maken heeft. Met deze installatie kan men tevens de aanwezigheid van personen controleren, waarbij er dan wel bij het betreden als bij het verlaten van de locatie een kaart aangeboden dient te worden. Voor uitgebreide informatie van het Wingeap softwarepakket verzoeken wij u in contact te treden met onze afdeling verkoop, ook kunt dan een afspraak maken voor een demonstratie die verzorgd wordt door onze specialist.